PvdA: nieuw akkoord loonmatiging nodig

Ferd Crone, financieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer, bepleit een nieuw `akkoord van Wassenaar'. Volgens Crone is het oude akkoord uit 1982 inmiddels ,,uitgewerkt''.

De PvdA'er zegt dit in een reactie op de mededeling van president N. Wellink van De Nederlandsche Bank, dat een loongolf de komende jaren de Nederlandse concurrentiepositie verder in gevaar brengt.

Dat oude akkoord was een afspraak tussen FNV-voorzitter W. Kok en VNO-werkgeversvoorman C. van Veen, waarbij de bonden instemden met loonmatiging en opgeven van de prijscompensatie in ruil voor arbeidstijdverkorting en het scheppen van banen. Werkloosheid is er nu nauwelijks. Wat kan er daarom nu, bij het maken van een nieuw Wassenaars akkoord, worden uitgeruild tegen loonmatiging?

Crone: ,,Investeringen in zorg en onderwijs. Als het met de economie minder gaat, zal de werkloosheid toenemen en stijgen de uitgaven in de sociale zekerheid. De meevallers om te investeren in zorg en onderwijs, vallen dan weg. Er ontstaan weer uitgaventegenvallers, en de extra investeringen in onderwijs en zorg kun je dan wel vergeten. Tegenover loonmatiging kan nu dus de sterke collectieve sector staan, waar de samenleving om vraagt''.

Overigens moet ,,opgepast'' worden dat ,,ons poldermodel niet ten onder gaat'', zegt Crone. ,,Anders dreigt het gevaar dat de marktsector van onze economie zwaar onder druk van buitenlandse concurrentie komt te staan, terwijl de collectieve sector door de snelle loonstijgingen in de hele economie onbetaalbaar wordt. Dan spelen de lonen in beide sectoren straks haasje over en wordt het bijna onmogelijk met gerichte loonsverhogingen de zorg en het onderwijs aantrekkelijker te maken. ,,Ik pleit voor een discussie hierover, liefst nog vóór het Kamerdebat over de voorjaarsnota'', aldus Crone.

Het akkoord van Wassenaar kwam destijds eigenlijk te laat: al drie jaar holde de economie achteruit en de werkloosheid steeg. Dreigende bevriezing van de lonen door de regering droeg in 1982 bij aan de totstandkoming van het akkoord. ,,Nu moeten we het niet zo ver laten komen'', meent Crone.