Jaarverslag IND: minder vergunningen

Aan asielzoekers zijn vorig jaar relatief veel minder verblijfsvergunningen verleend dan in 1999.

Dit staat in het Jaarverslag 2000 van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dat vandaag is verschenen. Ofschoon het aantal A-statussen in absolute zin steeg, nam het percentage af. Dat hangt samen met het veel grotere aantal beslissingen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst in 2000 nam.

In 2000 werden er 1.808 A-statussen verleend, in 1999 waren dat er 1.507. Het aantal Voorwaardelijke Vergunningen tot Verblijf is afgenomen, van 8.512 in 1999 tot 3.127 het afgelopen jaar. Dit is een gevolg van de afschaffing van dit soort vergunningen voor mensen uit landen als Joegoslavië, Somalië, Bosnië en Irak.

In 2000 werden er 43.895 asielaanvragen ingediend tegen 39.299 in 1999. Het belangrijkste land van herkomst van asielzoekers blijft Afghanistan; 5.055 personen vroegen asiel aan. In 1999 waren dat er 4.400. Na Afghanistan volgen Joegoslavië 3.631 (3.692 In 1999) en Iran en Irak met respectievelijk 2.773 en 2.543 asielzoekers (tegen 3.703 en 1.527 in 19999).

De IND had beloofd 32.000 te zullen behandelen. Het werden er 25.000.

Sinds 1 april van dit jaar is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht, die asielzoekers sneller uitsluitsel moet geven.