Imams 2

Ik maak me zorgen om de beeldvorming ten aanzien van de islam, die de laatste jaren steeds vaker in opspraak lijkt te zijn. Het veelal gekleurde nieuws zorgt ervoor dat steeds meer moslimjongeren zich beledigd en aangesproken voelen en dit werkt de integratie alleen maar tegen.

Hoe negatiever de publiciteit over deze groep, hoe meer verzet wij kunnen verwachten. De berichtgeving over bv. de Marokkanen in Nederland is slecht en in veel gevallen zeer ongenuanceerd. De media verzuimt veelvuldig haar morele plicht om objectief nieuws te brengen. Het meeste nieuws levert geen enkele positieve bijdrage en zet zelfs aan tot haat. De imam of een of andere kwakzalver is daar niets bij. Nederland meet met twee maten. Rechts-extreem mag demonstreren en de imam mag niet vinden dat homoseksualiteit een ziekte is en een bedreiging vormt voor de samenleving. Er mogen wel anti-islamitische boeken geschreven worden, maar doe je dit met het jodendom, dan ben je een antisemiet.

    • Ali Eddaoudi