Imams 1

Nederland zit in de knoop met z'n multiculturele samenleving. Een tijd lang is er de naïeve, arrogante hoop geweest dat het allemaal wel goed zou komen, dat andere culturen op termijn vanzelf in de Nederlandse maatschappij zouden opgaan, dat de islam folklore zou worden, net als het christendom voor de Nederlanders – in Amsterdam. Dat je er met praten en logica altijd wel uit zal komen en dat is natuurlijk niet zo. We moeten er aan wennen dat er in de maatschappij mensen zijn met een verschillende soort wiskunde en dus logica in hun hoofd. Het kan daarbij goed zijn te realiseren dat het niet alleen de imams zijn die het leven van islamieten in Nederland bepalen. Religie lijkt dan ook niet het meest voor de hand liggende vertrekpunt om met elkaar in gesprek te treden.

    • Bas Vlugt