Euthanasie

In deze krant van 14 mei stond te lezen dat de ChristenUnie in de Eerste Kamer de euthanasiewetgeving met nazipraktijken heeft vergeleken. Daarmee werd een al vaker verteld verhaal herhaald. Een verhaal dat echter niet klopt, zoals iedereen kan nagaan in de Handelingen.

ChristenUnie-senator Schuurman wees een rechtstreekse vergelijking van de euthanasiewetgeving en nazipraktijken expliciet af. Het ging hem om iets anders.

Hij signaleerde een bijzonder kritische houding tegenover euthanasie bij Duitse politici, van links tot rechts. En hij vroeg of wij ons niet zouden moeten laten waarschuwen door hun vrees om ook maar in buurt te komen van wat in de Duitse geschiedenis euthanasie heette.

Er is een verkeerd beeld ontstaan van wat de ChristenUnie in de Eerste Kamer naar voren heeft gebracht. Dat is te betreuren. De tegenstelling was en is scherp, maar moet niet vertroebeld worden door wat niet gezegd is.

    • Kars Veling