Energietekort VS `ernstig'

De Verenigde Staten worden geconfronteerd met het ernstigste energietekort sinds de olie-embargo's van de jaren zeventig. De infrastructuur is verouderd en inadequaat en wordt steeds slechter. Daarom moeten de starre regels voor de aanleg van nieuwe pijpleidingen, stroomcentrales en stroomnetwerken op de helling. Nieuwe kerncentrales zijn nodig en een `klein deel' van het natuurgebied in Alaska – Artic National Wildlife Refuge – mag worden gebruikt voor de winning van olie en gas.

Dat staat in het vandaag verschenen energieplan dat een werkgroep onder leiding van de Amerikaanse vice-president Dick Cheney heeft opgesteld. President Bush zou het rapport vandaag op een persconferentie toelichten.

Volgens de rapporteurs bestaat er een fundamentele onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod en is daardoor sprake van een nationale energiecrisis in de Verenigde Staten. Als de productie van energie op dezelfde voet zou doorgaan als in het afgelopen decennium zal de verwachte energiebehoefte het aanbod veruit overtreffen. Zonder actie door de federale regering zal het energietekort de Amerikaanse economie ondermijnen en de levensstandaard en de veiligheid van de Amerikaanse burger in gevaar brengen.

In het plan, waarin voor de komende tien jaar extra geld wordt uitgetrokken voor energiebesparing, ligt de nadruk toch op deregulering en opvoering van de investeringen in infrastructuur en het aanbod.

ENERGIE pagina 15