Duurzaam winst maken valt KLM nog zwaar

KLM kampt met aloude problemen. Maar volgens topman Van Wijk staat de luchtvaartmaatschappij er beter voor dan bij eerdere recessies.

KLM maakte vanochtend nog net niet op juichtoon bekend dat de nationale luchtvaartmaatschappij de afgelopen jaren heeft ,,bewezen dat het de flexibiliteit en veerkracht bezit om condities te creëren die noodzakelijk zijn voor het behalen van duurzame winstgevendheid''. Die zinsnede in het begeleidende persbericht van de jaarcijfers passen echter slecht bij de resultaten van het laatste kwartaal van KLM, waarin het bedrijf opnieuw fors in de rode cijfers is gedoken. Als gelouterd topman in de luchtvaart reageert KLM-voorzitter Leo van Wijk daar bijna stoïcijns op. Hij herhaalde daarom nog maar eens de sterke punten van KLM waarmee het bedrijf ook deze crisis weer denkt te kunnen overwinnen. Met zijn wereldwijde routenetwerk (in feite is alleen Zuid-Amerika een blinde vlek op de KLM-kaart), een sterke alliantie met de Amerikaanse partner Northwest Airlines, adequate bezuinigingsprogramma's die de kosten in de hand moeten houden en een uitstekend geoutilleerd Schiphol denkt KLM over de troeven te beschikken om ook in de toekomst tot de belangrijkste spelers in de wereldluchtvaart te blijven behoren. Op den duur is een verdere consolidering van de branche zowel wenselijk als onvermijdelijk, maar KLM denkt dat het mede op grond van zijn solide financiële positie zelfs op eigen kracht nog wel ,, een behoorlijk aantal jaren'' vooruit kan. Marktaandeel in de wereldluchtvaart is daarbij niet het belangrijkste volgens Van Wijk, wel de kwaliteit van het marktaandeel. KLM is met Northwest Airlines als eerste in de wereldluchtvaart een grensoverschrijdende alliantie met een Amerikaanse partner aangegaan en heeft bij de vingeroefeningen van de samenwerking zoveel nuttige ervaring opgedaan dat het zelfs een op handen lijkende nieuwe crisis in de wereldluchtvaart met vertrouwen tegemoet ziet. ,,De industrie als geheel en zeker KLM staat er beter voor dan bij voorgaande recessies'', zegt Van Wijk.

Hoe zwaar de klappen zullen zijn is onduidelijk. Wordt het een harde of zachte landing van de economie in de VS? Europa en KLM zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen daar. De hoge kerosineprijzen bepalen in Amstelveen het wel en wee op korte termijn.

Los van de financiële resultaten is het business as usual op dit moment bij KLM. In operationeel en strategisch opzicht lijkt ten opzichte van een jaar geleden nauwelijks iets veranderd. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf mislukte fusies met Alitalia en British Airways achter de rug, het beschikt nog steeds niet over een broodnodige Aziatische partner en KLM heeft na lang wikken en wegen besloten niet in te zetten op het goedkope-vluchtensegment. KLM denkt met dochter Transavia voldoende op deze markt gedekt te zijn. Na het weglopen van de regionale dochter Eurowings heeft KLM nu weer problemen met het Noorse Braathens, waarin het een belang van 30 procent heeft. Bovendien is de samenwerking op onderhoudsgebied met United Technologies Corporation op de lange baan geschoven. Feiten waarmee Van Wijk geen hoog rapportcijfer scoort. Maar het kan morgen allemaal weer anders zijn. Van Wijk: ,,Ik zie al mijn collega's regelmatig en praat ook met ze. Ik sluit voor de toekomst dan ook niets uit.'' Ter illustratie: zelfs de banden met Alitalia worden weer aangehaald.

    • Erik van der Walle
    • Marc Serné