Duitsers vissen op beschermde mosselbank

De Waddenvereniging dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen een vergunningverlening van de Duitse visserij-autoriteiten aan een mosselvisser in het Eems-Dollardgebied. Tot ergernis van de Waddenvereniging kreeg de visser van het Duitse ministerie van visserij deze week toestemming om een maand lang een jonge mosselbank op de 2500 hectare grote zandplaat `De Hond' bij Delfzijl te bevissen. In dit door beide landen geclaimde grensgebied mogen zowel Nederland als Duitsland eigen wetgeving toepassen.

De Nederlandse regering sloot het gebied begin jaren negentig voor de mosselvisserij, in de hoop dat zich nieuwe natuurlijke mosselbanken zouden vormen op droogvallende platen. Het mosselzaad is een belangrijke voedselbron voor scholeksters en eidereenden. Actiecoördinator Lian Rombouts van de Waddenvereniging zegt dat er nu ,,voor het eerst in tien jaar weer een prachtige mosselbank'' in de Waddenzee ligt. ,,Door het bevissen ervan raakt die zo beschadigd dat een storm de rest wegblaast. Dat kan leiden tot voedselproblemen voor scholeksters en eidereenden.'' Volgens haar is de scholeksterstand al met een derde gereduceerd door voedselgebrek. Ook onder eidereenden vond de afgelopen winter sterfte plaats. Rombouts stelt dat Duitsland heeft verzuimd de vergunningverlening te toetsen aan de Europese Vogelrichtlijn. Op grond daarvan dient de Waddenvereniging nu een klacht in. Tevens heeft ze Duitse zusterorganisaties gevraagd juridisch actie te ondernemen. Volgens de Waddenvereniging handelt Duitsland in strijd met het Eems-Dollardverdrag, waarin staat dat beide landen `in goed nabuurschap' moeten handelen. De Waddenvereniging vindt dat Nederland betere afspraken moet maken met Duitsland. Een woordvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zegt dat de kwestie wordt aangekaart bij de Duitse collega's: ,,Maar Duitsland vindt dat De Hond Duits grondgebied is. Dat dit de Nederlandse wetgeving doorkruist is duidelijk.''