De Grave: betere logistiek voor missie UNMEE

Minister De Grave (Defensie) wil een gecomputeriseerd `trackingsysteem' invoeren, waarmee de logistiek voor vredesoperaties beter kan worden geregeld. In dit systeem zal al het materieel van de krijgsmacht worden geclassificeerd.

De bedoeling is dat de chef Defensiestaf straks met één druk op de knop kan zien welk materieel binnen de landmacht, luchtmacht, marine of marechaussee op dat moment beschikbaar is voor inzet.

Het plan komt naar buiten op een moment dat De Grave onder vuur is komen te liggen over de kostenoverschrijdingen voor de Nederlandse bijdrage aan UNMEE, de VN-vredesmissie in Ethiopië en Eritrea.

Een gedeelte van die gemaakte kosten, zo'n tien miljoen gulden, waren overbodig, omdat Defensie extern ingehuurd materieel en personeel zelf had kunnen leveren. Kamerleden bekritiseerden deze week ook chef-Defensie vice-admiraal Kroon, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van vredesoperaties. Verder verwijt de Kamer minister De Grave pas dit voorjaar op de hoogte te zijn gebracht van de hogere kosten.

In een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd stelt De Grave dat hij het parlement steeds tijdig heeft geïnformeerd. Zelf hoorde de minister begin februari van de kostenoverschrijdingen, zo schrijft hij. De Grave wilde echter eerst de resultaten van een intern accountantsonderzoek afwachten. Bovendien wilde hij eerst weten hoe de hogere kosten moesten worden gefinancierd, alvorens de Kamer in te lichten. Dat gebeurde uiteindelijk op 10 mei.

De totale extra kosten voor UNMEE komen uit op ongeveer 145 miljoen gulden. De eerste ramingen gingen nog uit van 76 miljoen. Van dit bedrag heeft Defensie in totaal 36,5 miljoen uitgegeven aan `externe middelen', zoals containers, vrachtwagens en burgerchauffeurs. Volgens De Grave is het overgrote deel van deze uitgaven ,,geen verspild geld'' geweest. Zo zal het aangeschafte burgermaterieel worden ondergebracht in een speciale `pool' voor snelle inzetbaarheid, waaruit bij toekomstige vredesmissies kan worden geput.

De minister heeft vandaag in de Tweede Kamer verantwoording afgelegd over de kostenoverschrijdingen bij de Nederlandse bijdrage aan UNMEE.

    • Steven Derix