Corio presteert naar verwachting

Vastgoedbeleggingsmaatschappij Corio, ontstaan uit de fusie VIB en WBN, ligt op koers, meldt het bedrijf vandaag. Het directe beleggingsresultaat nam toe met 14 miljoen euro tot 35,4 miljoen euro (77,9 miljoen gulden). De rentelasten en de beheerskosten namen door de fusie en de groei van de portefeuille fors toe. Het totale beleggingsresultaat per aandeel kwam uit op 89 eurocent, een daling van 8 eurocent vergeleken met een jaar eerder.