Convenant met Antillen

Nederland en de Nederlandse Antillen sluiten een convenant om betaling van sociale uitkeringen naar elkaars grondgebied mogelijk te maken. Het convenant wordt op 22 mei in Den Haag ondertekend.