`Concurrentie verslechtert'

Werkgevers en politici delen de zorgen van president N. Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) over de verslechterende concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. De vakbonden reageren afwijzend op het voorstel voor loonmatiging.

Wellink stelde gisteren tijdens een bijeenkomst met Kamerleden dat de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven sinds 1996 danig is verlechterd en inmiddels bijna op het niveau van 1987 is aanbeland. Hij waarschuwde voor een loonexplosie als gevolg van de hoge inflatie en stelde tevens dat de inflatieverwachting van het Centraal Planbureau voor volgend jaar een procentpunt te laag is ingeraamd. Wellink gaat uit van 3 procent inflatie volgend jaar.

Werkgeversvereniging VNO-NCW heeft de vakbonden al meerdere malen gewaarschuwd niet te hoog in te zetten bij de lonen. Ook het kabinet steunt de uitspraken van de bankpresident.