Bestuurscrisis in Brunssum voorbij

De gemeente Brunssum wordt sinds gisteravond bestuurd door een coalitie van CDA, SP en de lokale partijen Burger Belangen Brunssum en Lijst Borger. Daarmee is een einde gekomen aan drie weken bestuurcrisis. Vijf wethouders traden af toen een raadsmeerderheid hun voorstel afwees om het gemeentelijk kabelnet te verkopen.