VROM

Aanbesteding. Bij de directie Beheer Informatie en Subsidieregelingen werden in 2000 volgens de Rekenkamer te veel fouten gemaakt waar het gaat om toepassing van de regels voor Europese aanbestedingen. In de loop van het vorig jaar zijn maatregelen genomen om hier verbetering in te brengen.

Bodemsanering. Het financieel beheer rondom bodemsanering vertoont nog steeds tekortkomingen, vindt de Rekenkamer. De directie Milieukwaliteit en Verkeer van VROM moet daarin dit jaar duidelijk verbetering aanbrengen.

Laptops. De Rekenkamer signaleert slordigheid in het materieelbeheer bij VROM. Met kostbare spullen, zoals kunst en elektronica (laptops, mobiele telefoons), wordt volgens de Rekenkamer veel te slordig omgesprongen. De Rekenkamer wil snel verbetering van onder meer de registratie.