Vragen onbeantwoord op Verantwoordingsdag

Op de dag van de verantwoording moet het beleid van de ministeries `concreet getoetst' worden. Maar de departementen beantwoorden de helft van de vragen niet.

Het lijkt zo logisch. Geld voor filebestrijding moet leiden tot minder files. Geld voor het terugdringen van de wachtlijsten in de zorg, moet kortere wachtlijsten tot gevolg hebben. Maar tot nu toe kon niemand in Den Haag precies vertellen of de honderden miljarden aan collectieve middelen ook daadwerkelijk het beoogde resultaat hadden.

`Verantwoordingsdag', vandaag in de Tweede Kamer, moet hieraan een einde maken. Voor de tweede keer staat de `derde woensdag van mei' tegenover de `derde dinsdag in september'. `Prestatiegegevens' en de `concrete toetsing van beleid' staan hierbij centraal.

De begroting 2002, die aanstaande september wordt ingediend, zal de eerste begroting zijn die volgens nieuwe regels is opgesteld. Verantwoording daarover volgt pas in 2003. Tot die tijd `speelt' de Kamer feitelijk Verantwoordingsdag, door per departement alvast een aantal meetbare resultaten op te vragen. In totaal vroeg de Kamer dit jaar bij 39 onderwerpen, verspreid over 13 departementen, om prestatiegegevens. Er werden 181 vragen gesteld, onder meer over de Immigratie- en Naturalisatiedienst van Justitie, over het terugdringen van administratieve lasten door Economische Zaken en over de voortgang van de biologische landbouw.

Van de prestatievragen zijn er 88 beantwoord, iets minder dan de helft. De minister van Financiën noemde deze score op een persconferentie ,,een hele verbetering''. Vorig jaar, toen voor het eerst over prestatiegegevens werd gesproken, wisten de departementen van de 80 vragen slechts eenderde te beantwoorden.

De verhoogde aandacht voor verantwoording van het beleid mag echter niet leiden tot een verslapping van het financieel beheer, waarschuwde Rekenkamer-president Stuiveling vorig jaar. Het aantal tekortkomingen in het financieel beheer was dat jaar jaar explosief gestegen. Dit jaar is bijna de helft van de tekortkomingen weer verbeterd. Zowel de minister van Financiën als de Algemene Rekenkamer vindt de resultaten van dit jaar bemoedigend genoeg om uit te spreken dat in 2003 een volwaardige Verantwoordingsdag een feit kan zijn.

Meer Derde Woensdag nrc.nl/denhaag