Verkeer en Waterstaat

Reisrijden. De doelstelling dat op autowegen tijdens de spitsuren een gemiddelde snelheid van 60 kilometer wordt gehaald, is niet gerealiseerd. ,,In de meeste gevallen is die snelheid dan net onder de 60 kilometer per uur', aldus de rapportage van V en W. De reistijden in het treinverkeer zijn de afgelopen jaren wel verbeterd, zo wordt vastgesteld, evenals de betrouwbaarheid van de reistijden voor de intercity's. Het betreft dan vooral de bereikbaarheid van de vier grote steden en Schiphol. De totale uitstoot van CO2 steeg over het verslagjaar minder sterk (40 procent) dan de toename van het aantal auto's (67 procent). Het goederenverkeer per spoor steeg met tien procent.

Gerectificeerd

Uitstoot CO2

In het overzicht van het financieel beheer door de departementen Vragen onbeantwoord op Verantwoordingsdag (in de krant van woensdag 16 mei, pagina 6) stond in het blokje Verkeer en Waterstaat dat de uitstoot van CO2 minder was gestegen dan de toename van het aantal auto`s. Dat is niet juist, het is minder dan de groei van het aantal voertuigkilometers (40 procent ten opzichte van 67).