Tweede Kamer boos over `te dure' bijdrage UNMEE

De Tweede Kamer vindt dat de chef-defensiestaf, vice-admiraal Kroon, heeft gefaald bij de coördinatie van de verschillende krijgsmachtonderdelen.

Door een gebrek aan afstemming tussen de marine en andere krijgsmachtonderdelen zijn er bij de Nederlandse bijdrage aan de UNMEE-vredesmissie in Eritrea miljoenen guldens verspild. Ook minister De Grave, Kroons politieke baas, raakt hierdoor onder vuur. De kamer wil snel opheldering van de minister.

De woede van de Tweede Kamer is vooral gewekt door een recent accountantsrapport, waaruit blijkt dat de marine extern voor ruim tien miljoen gulden goederen en diensten heeft aangeschaft voor de UNMEE-vredesmissie, terwijl de landmacht die zelf voor niets had kunnen leveren. Het rapport wekt de indruk dat marine en landmacht, al dan niet wegens onderlinge rivaliteit, grotendeels langs elkaar heen hebben gewerkt.

VVD-woordvoerder Van den Doel stelt dat Kroon ,,is tekortgeschoten'' bij zijn coördinerende taak. Hij memoreert dat de Kamer in 1995 na het debacle van Srebrenica juist met de minister van Defensie had afgesproken dat de chef-defensiestaf de coördinatie bij vredesmissies op zich zou nemen. Ook zou er worden gestreefd naar een ontschotting tussen de krijgsmachtonderdelen. Van den Doel: ,,Die cultuuromslag is duidelijk nog onvoldoende gemaakt.''

Zijn PvdA-collega Timmermans deelt die kritiek, al wijst hij er op dat minister De Grave de eerst verantwoordelijke op het departement is. Timmermans wil weten of het hier slechts om een incident gaat of om een structureel probleem. Eerder had ook D66-woordvoerster Van `t Riet hierover al haar zorg uitgesproken.

Het CDA-Kamerlid Van Ardenne stelt dat De Grave niets van de gemaakte fouten in het verleden heeft geleerd. Bovendien verwijt ze hem dat hij de Kamer te laat heeft ingelicht dat de vredesmissie veel duurder werd dan voorzien. ,,Uit het rapport blijkt dat hij dat al in november wist.''

Ook de manier waarop de contracten zijn toegewezen via bemiddeling van enkele oud-militairen roept vragen op bij de Kamerleden. Ze willen dat de minister de uitgebrachte offertes openbaar maakt in de hoop dat zo blijkt dat er geen sprake is geweest van bevoordeling van een bepaald bedrijf. Timmermans oppert de Rekenkamer de zaak nog eens grondig te laten bestuderen.

De militaire vakbond AFMP zegt intussen verontwaardigd te zijn over de ,,krokodillentranen'' van de Kamer. Voorzitter Ton Heerts spreekt van een een ,,dolksteek in de rug van de UNMEE-militairen''. ,,De Kamer is voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor de overschrijdingen.''