Stormfront is `gevaarlijk'

,,Een doorbijtertje'', noemt dr. J. van Donselaar Olivier Oomen. Cultureel antropoloog Van Donselaar, verbonden aan de Universiteit Leiden en de Anne Frankstichting, onderzoekt sinds 20 jaar nationalistische en racistische uitingen in Nederland. Sinds vijf jaar werkt hij samen met de BVD. Oomen wordt sinds zijn bekladdingen in Den Haag in de peiling gehouden.

Van Donselaar betrapt Oomen op één feitelijke onjuistheid: het aantal leden dat hij noemt. ,,Dat is grootspraak.'' Stormfront zit binnen extreem-rechts ,,helemaal op de rechter vleugel''. Die totale groep, verdeeld over enkele groeperingen, is ,,iets aanwassend'' en heeft nu een harde kern van naar schatting 200 personen. ,,Wel kan Stormfront desgewenst 50 à 70 man mobiliseren, wat relatief veel is. Alleen de Nederlandse Volksunie kan dat ook, maar dan komt de helft uit Duitsland.'' Stormfront kan niet verboden worden, zolang de organisatie geen rechtspersoon is. ,,Maar leden kunnen wel vervolgd worden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.'' Van Donselaar verwacht dat dit ,,direct'' gebeurt als betrokkenheid bij de bekladdingen bewezen wordt. Bij verkiezingen zou Stormfront ,,geen enkele kans'' maken, zegt Van Donselaar. ,,Gevaarlijk'' vindt hij de groep wel. ,,Op lokaal niveau kunnen ze met bekladdingen veel aanrichten. Migranten zullen zich afvragen of dit allemaal maar mag. Deze groep moet scherp in de gaten worden gehouden.''