Sociale Zaken

Uitkeringsfraude. De Algemene Rekenkamer heeft de afgelopen jaren kritiek geuit op gebrekkig anti-fraudebeleid van het ministerie van Sociale Zaken. Dat is ook dit jaar weer het geval. Er bestaat, aldus de Rekenkamer, nog steeds grote onduidelijkheid over het effect van maatregelen die onder meer sociale diensten nemen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. De Rekenkamer heeft overwogen hiernaar een `bezwaaronderzoek' te doen, wat geldt als een zware sanctie. Na toezeggingen van minister Vermeend heeft de Rekenkamer hiervan afgezien.

Positief oordeel. De Rekenkamer geeft een positief oordeel over de financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken. De uitgaven van 33 miljard gulden worden goed verantwoord.