`Singles' winnen van klassiek gezin in VS

Voor het eerst is het traditionele gezin, vader en moeder met kinderen, in de Verenigde Staten in de minderheid. Meer Amerikanen wonen alleen dan in zo'n gezin. Dat blijkt uit de volkstelling die vorig jaar is uitgevoerd.

Van alle huishoudens in Amerika is 23,5 procent een volledig gezin. Dat is iets minder dan in 1990 (25,6 procent) en veel minder dan in 1960, toen 45 procent van de Amerikanen nog in een klassiek gezin woonden.

Het aantal Amerikanen dat in niet-gezins-huishoudens woont, groeide de laatste tien jaar sterker dan het aantal traditionele gezinnen. De groep ongetrouwde partners (hetero- en homoseksueel) groeide met 72 procent in tien jaar. Ongeveer een derde woont in niet-klassiek samengestelde huishoudens. Een derde van de ongehuwd samenwonenden heeft kinderen.

Als oorzaken voor deze ontwikkelingen geven demografen onder meer de ook in Europa bekende tendensen: mensen trouwen later, als zij al trouwen, en zij stellen het krijgen van kinderen uit, als zij al kinderen krijgen. De gemiddelde trouwleeftijd in de Verenigde Staten is nu 27 jaar voor mannen (was 22 in 1960) en 25 jaar voor vrouwen (was 20). Het aantal scheidingen neemt nog steeds toe, maar de groei vlakt af.

In Amerika wordt op het ogenblik veel gesproken over de `babyboom'-generatie. Deze naoorlogse groep is geboren tussen 1946 en 1964. De groep tussen 45 en 54 jaar is in tien jaar 49 procent toegenomen. De bevolking zou daardoor sterk vergrijsd zijn als immigranten niet grote aantallen kinderen meebrachten of kregen, waardoor de gemiddelde leeftijd niet te sterk oploopt.

Tweederde van de Amerikanen is eigenaar van het huis waarin zij wonen. Dat geldt onder alle rassen, leeftijden en streken van het land. Amerikaanse vrouwen worden gemiddeld 79,5 jaar oud, mannen gemiddeld 73,8 jaar. Er zijn 5 miljoen meer vrouwen dan mannen in Amerika, maar mannen halen hun achterstand in. Een van de oorzaken daarvoor is dat vrouwen meer roken en in grotere getale sterven door de daar mee verband houdende ziekten.

Demografen en familie-experts noemen verder de groei van het aantal alleenstaande moeders zorgelijk.