Schending regels aanbesteding

Ministeries houden zich bij het verstrekken van miljoenenorders nog altijd onvoldoende aan de Europese aanbestedingsregels. Opdrachten worden niet volgens de regels openbaar aanbesteed of aangemeld.

Dit blijkt uit rapporten die de Algemene Rekenkamer vandaag heeft gepubliceerd. In het kader van Verantwoordingsdag heeft minister Zalm (Financiën) de jaarverslagen van de ministeries over 2000 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel de naleving van EU-regels ten opzichte van vorig jaar is verbeterd, houdt de Rekenkamer kritiek op diverse departementen en agentschappen.

De Rekenkamer noemt een lange reeks voorbeelden van onjuiste procedures bij aanbesteding. Zo heeft het Korps Landelijke Politiediensten bij uitgave ten bedrage van zeven miljoen gulden niet gehandeld volgens de EU-regels. De Nationale Ombudsman verzuimde een bedrag van 1,1 miljoen gulden voor nieuw meubilair Europees aan te besteden. Vorig jaar had de Rekenkamer vooral ernstige kritiek op het ministerie van Justitie bij de naleving van de aanbestedingsregels. De Rekenkamer spreekt wel van een ,,structurele vooruitgang'', maar bij de directie rechtspleging, het openbaar ministerie en de rijksrecherche zijn nog voor 90,3 miljoen gulden aan uitgaven gedaan en verplichtingen aangegaan in strijd met de regels.

De financiële verantwoording in het algemeen is volgens de Rekenkamer ten opzichte van 1999 verbeterd. Van de dertien `ernstige tekortkomingen' die vorig jaar werden geconstateerd, zijn er negen weggewerkt.

Derde Woensdag: pagina 6