Rente in VS lager, reactie markt mat

Op de internationale financiële markten is vannacht en vanmorgen mat gereageerd op de verlaging van de geldmarktrente met een half procentpunt tot 4 procent in de Verenigde Staten.

Gisteravond voerde de Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de renteverlaging door, met verwijzing naar de sterk afremmende Amerikaanse economie. De rentestap is de vijfde sinds begin januari en heeft het rentepeil sindsdien in totaal met 2,5 procentpunt teruggebracht. Het tempo van de rentverlagingen is het hoogst sinds het aantreden van de centralebankpresident Alan Greenspan in 1987.

De financiële markten hadden de renteverlaging al volledig ingecalculeerd. In New York sloot het Dow Jones-gemiddelde vrijwel onveranderd, en klom de Nasdaq-index 0,2 procent. Ook in Azië en Europa waren de reacties tam. Op het Damrak daalde de AEX-index met ruim 1 procent rond het middaguur. De euro wist terrein te winnen op de dollar, met een koers van 0,8832 dollar per euro.

De Federal Reserve schreef in een toelichtende verklaring de rentestap toe aan zorgen over de investeringen in de VS. Die zijn in de loop van dit jaar ingezakt. De Fed liet echter een passage weg die in vorige verklaringen wél stond, en die werd gezien als een voorbehoud om nog voor de volgende officiële vergadering de rente opnieuw te verlagen. De Fed komt eind juni weer bijeen.

RENTEBELEID: pagina 17