Onderwijs

Subsidies. Het ministerie van Onderwijs heeft geen zicht op de juiste bestedingen van twee subsidieregelingen. Volgens de Rekenkamer bestaat grote onzekerheid over de vraag of gemeenten die uitkeringen krijgen voor het gemeentelijk achterstandenbeleid (GOA) en onderwijs in allochtone levende talen (OALT) dit geld wel goed besteden. Het ministerie moet hierop volgens de Rekenkamer beter toezicht houden. In 2000 werden wel gemeenten benaderd om hierover informatie te verstrekken, maar 34 procent van deze gemeenten reageerde niet en 50 procent verstrekte ontoereikende informatie. Op grond hiervan komt de Rekenkamer tot het oordeel dat onzekerheid bestaat over de rechtmatige verstrekking van een bedrag van 284 miljoen gulden.

Misbruik studiebeurzen. De Rekenkamer heeft kritiek op de controle op misbruik van studiefinanciering. Bij de IB Groep in Groningen, die de studiefinanciering verstrekt, is al enige jaren geen sprake meer van vernieuwingen. De controles op fraude zijn te algemeen en vinden te weinig plaats bij specifieke risicogroepen.