Microsoft steunt regels privacy EU

Softwaregigant Microsoft onderwerpt zich aan de Europese regels voor privacy-bescherming bij dataverkeer. De bekendmaking is een belangrijke steun voor het akkoord dat de EU en de VS vorig jaar hierover sloten.

Microsoft-directeur Richard Purcell, belast met privacy-kwesties, zei gisteren in Brussel dat zijn bedrijf het `veilige-haven-akkoord' tussen de EU en de VS als een minimum ziet en nog verder wil gaan. Het veilige-haven-akkoord is van groot belang voor de handel en communicatie via internet.

Volgens het principe van de `veilige haven' (safe harbour) komt er een publieke lijst van Amerikaanse bedrijven die garanderen privé-data te beschermen volgens de EU-richtlijn van 1995.

Overtreders worden van de lijst geschrapt. De richtlijn eist ,,adequate'' privacy-bescherming bij de transfer van data naar derde landen. Zo moet iedere betrokkene op de hoogte worden gebracht van het doel van gegevensgebruik, toegang hebben tot de gegevens, onjuiste gegevens kunnen wissen of corrigeren en de mogelijkheid hebben voor een klachtenprocedure en schadevergoeding.

Onderhandelingen tussen de EU en de VS waren nodig omdat de bescherming van privacy-gegevens in de VS op zelfregulering is gebaseerd. Bedrijven die niet voor 30 juni aan de `veilige haven' meedoen, krijgen geen privé-data meer. Wel zijn bilaterale modelcontracten mogelijk.

Volgens Microsoft-directeur Purcell kunnen personen informatie over hen gratis checken. De EU-regels staan bedrijven het vragen van een redelijke vergoeding toe.

Microsoft's Internet Explorer is ook zodanig aangepast dat gebruikers meer controle hebben over `cookies' op het net, die informatie voor adverteerders verzamelen. Zo is hiervoor toestemming nodig.

Tot nu toe hebben nog slechts 40 Amerikaanse bedrijven zich voor de `veilige haven' gemeld. De financiële sector valt er nog buiten, omdat de Amerikaanse Federal Trade Commission hier niet bevoegd is.

De Europese Commissie publiceerde juist gisteren een gebruikersgids voor de `veilige haven'

(http://europa.eu.int/comm/internal–market/en/media/dataprot)