Meevaller Vermeend

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een meevaller ingeboekt van bijna acht miljard gulden. Dat schrijft minister Vermeend (Sociale Zaken) in de voorjaarsbrief Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 2001.

De meevaller bij de uitgaven aan de sociale zekerheid voor dit jaar bedraagt 4,3 miljard gulden. In de Sociale Nota 2001, die vorig najaar uitkwam, werd al rekening gehouden met een meevaller van 2,9 miljard gulden. De bijstelling van 1,4 miljard gulden wordt veroorzaakt door de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, waardoor minder wordt uitgegeven aan gesubsidieerde arbeidsplaatsen, werkervaringsplaatsen en werkloosheidsregelingen zoals de bijstand. Ook bij de premieontvangsten is sprake van een miljardenmeevaller, namelijk 3,5 milard gulden.

In de Sociale Nota was rekening gehouden met 83,4 miljard gulden aan premie-inkomsten. Dit loopt vooral door het nieuwe belastingstelsel op tot 86,9 miljard gulden. Het vermogensoverschot van de sociale fondsen loopt door de meevallers op van een eerder geraamde 14,2 miljard naar 19,2 miljard gulden.