Loongolf schaadt positie economie

De concurrentiepositie van de Nederlandse economie is na jaren van verslechtering ten opzichte van de andere eurolanden teruggevallen tot het lage niveau van 1987.

Dat heeft heeft de president van De Nederlandsche bank, N. Wellink, vanochtend verklaard in een gesprek met de commissie financiën van de Tweede Kamer.

De daling is ingezet in 1996, aldus Wellink. Een dergelijke langdurige verslechtering van de concurrentiepositie, uitgedrukt in arbeidskosten per eenheid product, heeft zich sinds begin jaren zeventig niet voorgedaan.

Volgens de president van De Nederlandsche Bank doen recente loonontwikkelingen vrezen dat de Nederlandse concurrentiepositie nog verder zal worden aangetast. Hij verwacht ,,zonder voorbehoud'' voor volgend jaar een totale inflatie van drie procent. In de begrotingsonderhandelingen eerder deze maand ging minister Zalm (Financiën) nog uit van twee procent inflatie in 2002.

Wellink richtte een beschuldigende vinger naar de overheid, die voor sommige sectoren al loonsverhogingen van 5,2 procent heeft toegestaan, en bij elke nieuwe begroting de overheidsbestedingen laat stijgen. Bankpresident Wellink meent dat een ,,dringend beroep'' op de sociale partners tot matiging in de loonsfeer voor de Nederlandse politiek op zijn plaats zou zijn.

Na afloop van het gesprek vielen Kamerleden hem daarin bij. Zowel Crone (PvdA) als Van Beek (VVD) acht een akkoord tussen overheid, werknemers en werkgevers noodzakelijk, dat er voor zorgt dat overheid en bedrijfsleven niet met loonrondes tegen elkaar opbieden.

De Nederlandsche Bank heeft berekend dat de tot nu toe voor het jaar 2001 afgesloten CAO's – 65 procent van alle CAO's – een structurele loonsverhoging van 3,9 procent te zien geven, en die voor het jaar 2002 – 20 procent van alle CAO's – een structurele loonsverhoging van 4,2 procent.

Wellink ging ook in op de omstreden recente verlaging van het rentetarief van de Europese Centrale Bank. Over deze stap binnen de ECB is naar zijn oordeel ,,niet optimaal gecommuniceerd''.