Justitie

Openbaar ministerie. Bij de directie Rechtspleging en bij het Openbaar Ministerie heeft de Rekenkamer ernstige tekortkomingen ontdekt. Deze organisaties vallen nu nog onder gemeenschappelijk financieel beheer, maar deze worden binnenkort gescheiden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 99 procent van het geld dat het ministerie in strijd met Europese aanbestedingsregels heeft besteed. In totaal gaat het 34,4 miljoen gulden aan uitgaven en om 56,4 miljoen aan verplichtingen.

Reclassering. Over de doelmatigheid en effectiviteit van het werk van de Stichting Reclassering Nederland zijn geen gegevens beschikbaar, hoewel de Kamer daar wel om had gevraagd. Het ministerie verwacht ze volgend jaar wel te kunnen geven, maar de Rekenkamer heeft daar geen vertrouwen in. Het financieel beheer van Reclassering Nederland vertoont net als vorig jaar grote tekortkomingen.

Kinderbescherming. De Kinderbescherming heeft vorig jaar in vergelijking met 1999 minder civiele zaken zoals omgangsregelingen behandeld, terwijl het de bedoeling was méér zaken behandelen.