Het Turkse bad van Motorola

Naïeve Westerse vakantiegangers raken vaak verbrand door de zon als ze voor het eerst een warm land bezoeken. Eergisteren maakte het Amerikaanse mobieletelefonieconcern Motorola bekend dat het waarschijnlijk 728 miljoen dollar misloopt als het Turkse mobieletelefoniebedrijf Telsim niet in staat is het van Motorola geleende geld terug te betalen. Motorola zegt optimistisch dat het hoopt voor 8 juni nog een betalingsregeling te kunnen treffen, maar het is onwaarschijnlijk dat Motorola zijn geld zal terugzien.

De oorspronkelijke deal van 2 miljard dollar, van vorig jaar oktober, verplichtte Motorola tot de financiering van de aanleg door Telsim van een netwerk voor derde generatie mobiele telefonie (3G) in Turkije, met apparatuur van Motorola. Met in totaal voor 2,9 miljard dollar aan financieringen op de balans is het veruit het grootste akkoord van Motorola op dit gebied.

Nu 3G-netwerken zelfs in de meer ontwikkelde Europese landen de komende vijf jaar waarschijnlijk geen winst opleveren, lijken Motorola's activiteiten in Turkije onverantwoord optimistisch te zijn geweest, zelfs als geen rekening gehouden wordt met de effecten van de ineenstorting van het Turkse pond in februari. Door deze devaluatie kon Telsim geen kant meer op. Terwijl de Turkse exportbedrijven tenminste nog enige harde valuta ontvangen om buitenlandse schulden te kunnen aflossen, is Telsim een volledig binnenlands bedrijf, dat uitsluitend in Turkse ponden betaald wordt.

En dan is er nog iets. De financiering van Telsim werd volgens Motorola gewaarborgd door een optie op een belang van 66 procent in Telsim. Dus als de onderneming inderdaad in gebreke blijft, wordt Motorola eigenaar van een Turks mobieletelefoniebedrijf met een slechts gedeeltelijk aangelegd 3G-netwerk. Gezien het feit dat Motorola net 22.000 werknemers ontslagen heeft, zal het daar niet blij mee zijn.

Dit sombere verhaal heeft nog twee implicaties. In de eerste plaats komen dergelijke financieringscontracten voor 3G-netwerken in heel Europa voor. En mobieletelefoniebedrijven zijn over het algemeen zeer gevoelig voor het soort externe invloeden waar Telsim de dupe van geworden is.

In de tweede plaats blijkt dat 520 miljoen dollar van de uitstaande financieringscontracten van Motorola door financiële garanties is gedekt. Dat kunnen verzekeringspolissen zijn, maar waarschijnlijker is dat het om kredietderivaten gaat die gewaarborgd worden door zakenbanken. Gevallen zoals dat van Telsim tonen aan hoe belangrijk deze contracten zijn geworden. Misschien heeft Motorola dus toch wel wat zonnebrandcrème aangebracht.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Nicholas Dunbar