Economische Zaken

Financieel beheer. Het financieel beheer van Economische Zaken toont nog steeds tekortkomingen, constateert de Rekenkamer. Weliswaar is er sprake van verbetering ten opzichte van vorig jaar (de tekortkomingen bij onder meer het CBS zijn verholpen), maar daar staat tegenover de besteding van de gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO) ver ondermaats is. In totaal constateert de Rekenkamer zeven tekortkomingen en één ernstige tekortkoming.

Regiofonds. De uitvoering van het toezicht op het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), alsmede het financieel beheer daarvan door de provincies, is nog steeds gebrekkig.