Den Haag en Leiden krijgen kunstfaculteit

De Universiteit Leiden krijgt er met ingang van het volgende collegejaar een nieuwe, negende faculteit bij. Met de oprichting van de Faculteit der Kunsten, een initiatief dat tot stand is gekomen in samenwerking met de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans in Den Haag, wil de universiteit de beoefening van kunsten en wetenschappen herenigen. Gisteren werd op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag hiertoe een intentieverklaring ondertekend door de Colleges van Bestuur van beide onderwijsinstellingen.

Het onderwijs van de nieuwe faculteit start op 1 september 2001 in Leiden en Den Haag: aan de Leidse universiteit, de Koninklijke Academie en het Koninklijk Conservatorium. De Faculteit der Kunsten zal zich gaan richten op meervoudig getalenteerde studenten, die zowel wetenschappelijke als artistieke ambities hebben. Zo maakt de nieuwe opleidingsvorm het mogelijk om een universitaire studie als Duits, Italiaans of Wiskunde te combineren met een studie aan het conservatorium. Studenten uit het kunstvakonderwijs kunnen keuzevakken volgen op de universiteit en krijgen straks de mogelijkheid om te promoveren op basis van een combinatie van wetenschappelijk en artistiek werk.

Volgens de heer L. Vredevoogd, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, horen de kunsten thuis in het wetenschappelijk onderwijs. Het is een weeffout in ons bestel dat de kunsten zijn ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs. Kunst vraagt immers, naast ambachtelijke vaardigheden, ook om reflectie en analyse. In landen als de Verenigde Staten en Engeland hebben de kunsten al wel een plaats gekregen binnen de universiteit.

Vredevoogd benadrukte dat van een fusie van beide instellingen geen sprake is. We gaan niet onder één naam verder en willen zeker niet dat alles dezelfde vorm en kleur krijgt. Het onderscheid tussen hogeschool en universiteit blijft bestaan. Het gaat ons vooral om volstrekt nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek. Er kunnen nieuwe leerstoelen ontstaan op de grens van kunst en wetenschap, en nieuwe bachelor/master-trajecten worden ontwikkeld.

In de brochure die de Faculteit der Kunsten heeft uitgegeven wordt een uitgebreid onderwijsprogramma aangeboden. Leidse studenten kunnen keuzevakken als schilderen, fotografie en muziekfilosofie volgen aan de Haagse hogeschool. Andersom biedt de Leidse universiteit keuzevakken als wetenschapsjournalistiek, world art studies en filmgeschiedenis aan. Vanaf september 2002 wordt het mogelijk om bachelor-opleidingen van de hogeschool af te ronden met een master-opleiding van de universiteit, en omgekeerd.

Minister Hermans van OCenW, aanwezig bij de ondertekening van het convenant, sprak gisteren van een veelbelovende samenwerking. Ook hij noemde het samenbrengen van kunst en wetenschap een logische stap. Een kunstgeschiedenisstudent, gespecialiseerd in moderne schilderkunst, zou de geur van verf in zijn neus moeten voelen prikken, zei hij. Maar ik zie het ook voor me dat een biologiestudent straks bij een bewegingsstudie samenwerkt met een student dans.

    • Sandra Smallenburg