Defensie

Boekhouding zwak. Het financieel beheer blijft bij Defensie een zwak punt, concludeert de Rekenkamer. Er wordt weinig verbetering geboekt. Zowel bij de luchtmacht als bij de marechaussee en de Defensie Telematica Organisatie is sprake van slecht financieel beheer.

Vredesoperaties. De Tweede Kamer heeft vorig jaar gevraagd om meer helderheid over de kosten van vredesoperaties. Vaak werden wel de zogenoemde additionele kosten aangegeven (de onverwachte extra uitgaven) maar niet de `vaste kosten', die gepaard gaan met het operationeel zijn van de eigen eenheden. Minister De Grave heeft inmiddels beloofd dit voortaan te zullen aangeven.

Personeel. Zoals de Kamer wilde, gaf Defensie in 2000 in tabellen aan hoe groot de behoefte is aan nieuw personeel, welke opdracht de nieuw aangetrokken mensen krijgen en hoeveel nieuwe mensen er feitelijk in dienst zijn gekomen in het afgelopen jaar. Hierbij krijgt de Kamer tevens inzicht in de maximale sterkte van de krijgsmacht en het Defensie-apparaat op grond van de begrotingsruimte, en de werkelijke sterkte.