COT staakt onderzoek

Het Crisis Onderzoek Team (COT) staakt het onderzoek naar de mond- en klauwzeercrisis omdat de Tweede Kamer blijft twijfelen aan zijn onafhankelijkheid. Dat maakte minister Brinkhorst (Landbouw) gisteren in de Kamer bekend.

Alle partijen behalve D66 vinden het COT ongeschikt de crisisaanpak van het ministerie te evalueren, omdat het onderzoeksteam van de Leidse hoogleraar U. Rosenthal zelf betrokken was bij de voorbereiding van het ministerie op crisisbestrijding. Brinkhorst vindt deze twijfel niet terecht, maar legt zich erbij neer. ,,Ik hecht zeer aan de integriteit van mijzelf en van het hele proces. Daar hoort geen twijfel bij'', aldus minister Brinkhorst.

De Kamer toonde zich gisteren tevreden met deze concessie van Brinkhorst. De minister had daags tevoren nog getracht de Kamer per brief te overtuigen dat de activiteiten van het COT op het ministerie geen directe betrokkenheid bij de MKZ-crisis inhielden. Dat lukte niet. Het COT organiseerde in 1997 en 1998 MKZ-oefeningen, evalueerde ze, gaf trainingen in crisisbestendigheid en adviseerde bij het opstellen van crisisdraaiboeken. ,,De twijfel is gezaaid'', vatte VVD-kamerlid Oplaat de reactie van de Kamer samen.

Brinkhorst moet nu op zoek naar een onderzoeksbureau dat niet bij de crisisvoorbereiding op het ministerie betrokken is geweest. Hij zegde gisteren toe de opdracht aan te besteden, ,,eventueel Europees'' als de procedure dat voorschrijft. Volgens de Europese regels en die van het departementen moeten grotere opdrachten meervoudig worden aanbesteed. Het COT heeft sinds 1998 een contract met het ministerie voor vijf verschillende projecten in verband met de bestrijding van crises. Deze overeenkomst, die overigens niet volgens de regels is aanbesteed, loopt overigens door – alleen maakt de MKZ-evaluatie er geen deel meer van uit. Het ministerie heeft tot nu toe steeds geweigerd te zeggen welke bedragen zijn gemoeid met de opdrachten aan het COT.

Brinkhorst verraste de Kamer met een op 15 mei gedateerde brief van COT-voorzitter U. Rosenthal. Die verzoekt daarin aan de Kamer te laten weten dat het Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden zich terugtrekt als de twijfel zou aanhouden. Brinkhorst had daarover met het COT overlegd.

Het COT was al aan het onderzoek begonnen. De conclusies tot nu toe zullen binnen afzienbare tijd worden gepresenteerd in een openbaar rapport. Het volgende bureau krijgt de bredere opdracht de crisisaanpak niet alleen op het departement van Landbouw, maar ook op andere ministeries van een evaluatie te voorzien.