BZK

Politiesterkte. De uitbreiding van de politiesterkte met 3000 extra surveillanten en agenten tussen 1999 en 2002 ligt `op schema', aldus het ministerie van BZK. De Rekenkamer meent intussen dat nog veel vragen onbeantwoord blijven, onder meer over efficiency-winst van de politiekorpsen.

Aanbestedingen. De verantwoording door agentschappen is, vergeleken met vorig jaar, verbeterd, stelt de Rekenkamer. Alleen het Korps Landelijke Politiediensten vertoont `ernstige terkortkomingen'. Voor 7 miljoen gulden is daar `niet conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen gehandeld'. De Nationale Ombudsman had, bij de inrichting van nieuwe huisvesting, vereen bedrag van 1,1 miljoen gulden voor nieuw meubilair Europees moeten aanbesteden.