BEN ALLISON

Bassist Ben Allison baseerde de groove van het nummer `Riding the nuclear tiger' op de muzak die hij hoorde in een schoenenwinkel in New York. Zijn voorkeur voor een hecht, meerstemmig blazersfront is terug te voeren op Holywood `odd couple' Jack Lemon en Walter Matthau. En de soepele swing van `Swiss Cheese D' is op te vatten als de muzikale pendant van het hippe jaren zeventig taalgebruik van basketbalcommentator Walt Frazier.

Maar Allison bewijst op zijn cd Riding the nuclear tiger ook uit bronnen te putten van zuiverder muzikale aard. Zo is het broeierige `Harlem River Line' direct terug te voeren op een oud thema van de Lounge Lizards. `Love Chant Remix', een luxueus opgetuigde compositie die zich ontvouwt in slentertempo, grijpt terug op een idee dat Charles Mingus in 1956 op papier zette. Het stilistische palet van de zeskoppige begeleidingsband Medicine Wheel is even veelkleurig als de inspiratiebronnen van bandleider Allison. Het strakke ensemblespel voorkomt dat de berg ideeën verzandt in een los samenraapsel. De solo's, die vaak gelijktijdig in verschillende richtingen worden gelanceerd maar bewust kort worden gehouden, zijn bijzonder to the point. Ben Allison & Medicine Wheel treedt donderdag 17 mei op in het BIMhuis in Amsterdam.

Ben Allison & Medicine Wheel: Riding the nuclear tiger (Palmetto Records, PM2067) Distr. Culture.

    • Edo Dijksterhuis