Zuiver water voor Kaspische steur

Het Wageningse bedrijf Triqua gaat de waterzuiveringsinstallatie voor een nieuw te bouwen booreiland in de Kaspische Zee leveren. Met de opdracht is een bedrag van 2 miljoen gulden gemoeid. Triqua kreeg de opdracht van het Duitse Deutag dat het booreiland voor 300 miljoen mark (338 miljoen gulden) gaat bouwen. Op het eiland gaan 120 mensen wonen. De Kazachstaanse autoriteiten accepteren geen lozing van afvalwater omdat daarmee de habitat van de steur vervuild wordt. In oktober zal het gehele zuiveringssysteem met vrachtauto's van Wageningen naar Kazachstan worden vervoerd.