Zorgsector krijgt van Borst minder dan was gevraagd

De zorgsector krijgt dit jaar minder extra geld dan waarom was gevraagd. De zorgverzekeraars verwijten het kabinet dat het de modernisering van de sector frustreert. Bovendien zijn de verzekeraars opnieuw beducht voor grote onrust, nu onder anderen de huisartsen nog veel minder extra geld krijgen dan eerder was aangenomen.

Dit schrijft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) minister Borst (Volksgezondheid) in een brief waarin haar wordt verweten dat zij vorig jaar gedane toezeggingen niet nakomt. Uit de vandaag gepubliceerde `Voorjaarsbrief Zorg' blijkt dat veel claims die de verzekeraars op haar advies begin maart indienden, niet of maar ten dele zijn gehonoreerd.

Zo blijkt dat dit jaar voor het opzetten van een infrastructuur voor het regelen van de diensten van de huisartsen buiten de kantooruren 75 miljoen gulden beschikbaar is, de helft van het bedrag dat de verzekeraars daarvoor hadden gevraagd. Voor uitbreiding van de opleidingscapaciteit en verbetering van het inkomen van de huisarts in opleiding is in totaal 65 miljoen gulden beschikbaar. Maar met dat geld moeten ook de extra opleidingsplaatsen voor medisch specialisten (onder wie radiotherapeuten) en verloskundigen worden betaald.

Ook de ziekenhuizen krijgen minder dan de 985 miljoen gulden waar ZN om had gevraagd. De vrije beroepsbeoefenaren (huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten, tandartsen) krijgen dit jaar maar een deel van de gestegen premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering vergoed. De extra 63 miljoen gulden die daar dit jaar voor beschikbaar is, noemt Borst `een voorschot' op een inkomensherziening van deze beroepsgroepen. Voor die compensatie was 188 miljoen gulden gevraagd.

De verzekeraars waarschuwen minister Borst voor de negatieve gevolgen van haar Voorjaarsbrief. Zo zouden de ziekenhuizen, als zij onvoldoende geld krijgen voor de nieuwe CAO, geld in de salarissen kunnen gaan steken dat is bedoeld voor het verkorten van de wachttijden, aldus ZN.

De verzekeraars dringen er bij de minister op aan om, als het tarievenbureau CTG straks nieuwe tarieven voor de vergoeding van de praktijkkosten bij de huisartsen heeft vastgesteld, deze goed te keuren. Die tarieven vloeien voort uit het akkoord dat ZN vorige week met de huisartsen heeft gesloten. Dat akkoord vergt in totaal 250 miljoen gulden extra.

Dat is 180 miljoen gulden meer dan minister Borst in haar `Voorjaarsbrief Zorg' (op aanbeveling van ZN overigens) beschikbaar heeft gesteld.