Watersnood 2

Ton Neelissen heeft gelijk. Wat in het Museum Watersnood 1953 op de leestafel ligt is een uitvergroting van een artikel uit de Volkskrant van 3 februari 1953. Tot die conclusie ben ik gekomen nu Ton Neelissen een volledige kopie van zijn artikel heeft meegestuurd. Dat is inderdaad niet mijn artikel maar dat van hem. Op de leestafel ligt slechts de uitvergroting van de aanhef, waarin staat wat ik ook op de avond van 1 februari 1953 naar mijn toenmalig krant, Het Parool doorgaf. Toen ik die vergroting zag, waar de naam van de krant is weggevallen dacht ik oprecht `verdomd, mijn verhaal', aangenomen dat deze aanhef de samenvatting was wat de redactie op de voorpagina had gezet, waarna op verdere pagina's de algehele tekst volgde. Neelissens artikel-als-geheel is duidelijk van hem. Dat neemt niet weg, dat mijn artikel op de achterpagina van NRC Handelsblad van 25 april weergeeft wat er is gebeurd, en zoals ik het ook in mijn archief heb teruggevonden. Maar wat heeft de lezer aan dit welles-nietes spel van oude journalisten over een ramp, die 48 jaar geleden plaatshad? Niets.

    • Friso Endt