Topman int steeds vaker een mln euro

Zeker negen topmanagers van Nederlandse bedrijven verdienen jaarlijks een salaris plus bonus van meer dan een miljoen euro, ruim 2,2 miljoen gulden. Dit blijkt uit een inventarisatie door deze krant van de salarissen van de best betaalde topmanagers bij Nederlandse bedrijven. De inventarisatie leert dat salarissen plus bonussen van meer dan een miljoen euro niet uitzonderlijk meer zijn in Nederland.

De cijfers over salarissen plus bonussen van individuele bestuurders staan in steeds meer jaarverslagen van Nederlandse bedrijven. De best betaalde manager is een Amerikaanse bestuurder van de Nederlandse verzekeraar Aegon, D. Shepard. Hij verdiende vorig jaar bijna 2,3 miljoen euro aan salaris plus winstbonus. Voormalig Philips-topman C. Boonstra is nummer drie op de lijst van best beloonde topmanagers in Nederland. Hij moet ook de Britse directievoorzitter C. Davis van uitgever Reed Elsevier voor laten gaan.

Zeker vier topmanagers uit de lijst zouden extra belastingplichtig zijn als het recente voorstel van FNV-voorzitter L. de Waal zou worden ingevoerd. Hij wil inkomsten boven 3 miljoen gulden voor 100 procent te belasten en de opbrengst te bestemmen voor de allerarmsten in de wereld.

Nederlandse bedrijven zijn nu nog niet verplicht details over de beloning van bestuurders te vermelden in hun jaarverslag. Een kabinetsvoorstel dat volledige openbaarheid moet brengen ligt wel bij de Raad van State voor advies.

Topmanagers kregen vorig jaar vooral hogere winstbonussen. Boonstra kreeg zijn salaris nog een keer uitgekeerd via een bonus van 0,9 miljoen euro. Akzo Nobels bestuursvoorzitter K. van Lede incasseerde bijna een half miljoen euro aan bonus.

De afgelopen jaren zijn steeds meer grote, maar ook sommige kleinere bedrijven openheid gaan geven, doorgaans om te voldoen aan de verwachtingen en normen van Angelsaksische beleggers. Nieuwkomers met gedetailleerde informatie dit jaar waren onder meer ING en ABN Amro. Een nieuwe trend is dat managers een substantieel deel van hun bonus moeten besteden aan aandelen in het eigen bedrijf. Voorbeelden van bedrijven waar dit al gebeurt zijn automatiseerder CMG en voedingsbedrijf Unilever.

TOPSALARIS pagina 17

    • Menno Tamminga