Terugblik op Jezus

Een lange kolonne christenen uit twee milennia marcheert door de woestijn: monniken, steenrijke priesters, vrome vrouwen, kruisridders, enzovoorts. Het is een mooi beeld uit het intro van de 26-delige serie 2000 jaar christendom gemaakt door de Duitse zender ARD en bewerkt door RKK/KRO. De begeleidende tekst klinkt ook goed: ,,Een zoektocht naar waarheid, 2000 jaar lang.'' Gelukkig, een zoektocht en geen gelijkhebberij. Helaas maakt de serie deze pretentie uit het intro niet waar. Het is nog geen evangelisatiemateriaal, maar veel meer dan een brave opsomming van de platgetreden paden van de traditionele kerkgeschiedenis vind ik deze `Duitse prestigeserie' niet, afgaand op de eerste twee afleveringen die ik heb gezien. De serie bevat te veel kleine slordigheden en vooral ook te veel halfverborgen christelijke vooringenomenheden om te kunnen gelden als een goede historische documentaire.

Vermeld wordt bijvoorbeeld dat Jezus met zijn doop door Johannes de Doper `het orthodoxe jodendom de rug toekeert'. Eh, welk orthodoxe jodendom? Zoals later ook wordt uitgelegd was het jodendom in Jezus' tijd een krioelen van verschillende sektes en opvattingen, zonder duidelijke mainstream-orthodoxie. Het is dus een zinnetje waar je lang over na kan blijven denken. Wil het soms `stiekem' duidelijk maken dat Jezus eigenlijk geen èchte jood was?

Een andere vreemde zaak is dat de serie totaal niet ingaat op de vraag waaròm Jezus ter dood werd veroordeeld. Omdat de joden hem goddeloos vonden omdat hij de sabbat schond, zoals even eerder wordt verteld? Maar het waren de Romeinen die Jezus ter dood veroordeelden. Het blijft onduidelijk.

Gesuggereerd wordt ook dat de Lijkwade van Turijn wel degelijk authentiek zou kunnen zijn, hoewel toch uit C14-datering blijkt dat het doek uit de veertiende eeuw stamt. En een ander typisch zondagsschoolleerstuk is dat het christendom zich zo goed zou hebben kunnen verspreiden omdat de goden van Romeinen en Grieken `te menselijk' waren geworden. Tja.

Hetzelfde geldt voor de constatering dat `mensen in Jezus' naaste omgeving in hem de Christus herkenden, de zoon van God en de verlosser van de mensheid. Kortom: een doorsnee-documentaire over het christendom, waarin de grote historische problemen keurig omzeild worden.

2000 jaar christendom, RKK/KRO, woensdag, Ned.1, 16.32-17.00u.

    • Hendrik Spiering