Links-rechts verdeling

De heer Heldring gaf in zijn column van 25 april commentaar op een artikel dat wij onlangs in een antropologisch vakblad schreven over het fundament van links en rechts in de politiek. Hij deed dat op basis van een samenvatting in de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarin onder andere wordt gemeld dat de links-rechts verdeling lijkt te verdwijnen. Dit idee, ook lang door D66 gekoesterd, komt voor rekening van de FAZ-correspondent, maar is het tegendeel van wat wij beweren: het gaat volgens ons om een oeroude, maar nog steeds zeer vitale, polariteit waarvan de sporen terug zijn te vinden in de secundaire betekenissen van link(s) en recht(s) in Westerse en niet-Westerse talen. Zolang de confrontatie van Kreon en Antigone het publiek aanspreekt, zullen `rechts' en `links' in de politiek blijven leven.

    • Frits Bienfait Wouter van Beek