Kritiek zaak Clickfonds

De rechtercommissaris die de eerste jaren het beursfraudeonderzoek leidde, F. Salomon, heeft gisteren kritiek geuit op de manier waarop het openbaar ministerie (OM) de Clickfondsaffaire heeft behandeld. De onderzoeksrechter moest getuigen in de rechtszaak tegen het voormalige effectenhuis Leemhuis en Van Loon.

Salomon noemde het tempo waarmee dossierstukken naar hem toegestuurd werden ,,niet naar mijn volle tevredenheid''. Ook betitelde hij het als ,,onbestaanbaar'' dat er in de Duitse versie van een rechtshulpverzoek naar Zwitserland cruciale verschillen staan ten opzichte van het Nederlandse origineel. Het gaat daarbij onder meer om een extra passage in de Duitse tekst waarin een verdenking over het witwassen van drugsgelden is aangescherpt. Volgens advocaten gebeurde dit om de strenge Zwitserse voorwaarden voor rechtshulpverlening te omzeilen. Salomon leefde in de veronderstelling dat het document was vertaald door een beëdigd vertaler, wat niet juist bleek.

De onderzoeksrechter gaf ook aan dat het onderzoek over frontrunnen (het meelopen met grote orders) in feite slechts gebaseerd was op een vage tip van prof. A. Heertje. Een rapport van het Controlebureau van de beurs, dat een van de gewraakte transacties onderzocht en terzijde legde, had hij nooit gezien, aldus Salomon. De tip van Heertje, die morgen moet komen getuigen, heeft overigens niets opgeleverd.

Salomon baarde in 1998 opzien toen hij het OM in een brief van 27 kantjes opheldering vroeg over de voortgang van het onderzoek.

Het OM weigerde gisteren in te gaan op vragen over een criminele informant die mogelijk een rol zou hebben gespeeld in het Clickfonds. De zaak kwam boven water toen correspondentie tussen justitie en de huidige onderzoeksrechter zaterdag uitlekte via deze krant. Volgens het OM gaat het om een aangelegenheid van de Criminele Inlichtingendienst die geheim moet blijven. Advocaten menen dat de eventuele rol van de informant gevolgen kan hebben voor het onderzoek. Morgen beslist de rechtbank over een aanpak in deze affaire.