Hulp Derde Wereld

Pieter Marres (NRC Handelsblad, 10 mei) stelt voor de ontwikkelingshulp af te schaffen.

Was het maar zo simpel. Gebrek aan expertise en geld is voor veel ontwikkelingslanden nog steeds een belangrijke reden voor het achterblijven van ontwikkeling. Het zonder meer weglopen en aannemen dat het ontwikkelingsproces daarmee gebaat is, geeft wel een erg negatief beeld van de eigen inbreng in het proces. De vraag hoe andere accenten aan de hulp zouden kunnen worden gegeven is echter zeer terecht, zoals onlangs ook is geconcludeerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport: `Ontwikkelingsbeleid en Goed Bestuur'. Bilaterale hulp aan de armste landen wordt nu bepaald door drie criteria: (1) de landen moeten voldoen aan `goed-bestuurs' criteria die in het Westen zijn opgesteld; (2) de landen moeten aangeven welke sectoren belangrijk zijn voor ontwikkeling, en (3) de landen moeten zelf de programma's uitvoeren (`ownership'). Onze bemoeienis zou al snel rieken naar paternalisme en neokolonialisme. Bovendien, de landen hebben toch `goed bestuur' en zijn dus in staat `het' te doen? Het bovenstaande WRR-rapport zet vraagtekens bij het eerste en derde punt en pleit voor een accent op goed-bestuurshulp als doel en niet als middel om landen te selecteren. Nederland kan zijn ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen in de internationale rechtsorde. Die zijn negatief als het gaat om effecten van armoede tot uiting komend in steeds meer asielaanvragen, internationale criminaliteit en milieuproblemen. Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen, zoals de berechting van oorlogsmisdadigers en de steeds voortgaande opbouw van een internationaal rechtsstelsel. Hier zijn duidelijke Nederlandse belangen in het spel en bij deze opbouw kan Nederland een bijdrage leveren vanuit onze eigen expertise. Niet weglopen dus, maar in gemeenschappelijke langetermijnprojecten, waarbij de gelijkwaardigheid van de partners voorop staat, samen werken aan ontwikkeling. Dat was toch ook het doel van ontwikkelingssamenwerking?

    • PROF.DR. J. BOUMA
    • lid WRR