Geen piercings in leger

Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) wil het dragen van oorbellen, piercings en andere sieraden door militairen verbieden. De staatssecretaris zal een voorstel om het Militair Ambtenaren Reglement (AMAR) aan te passen, binnenkort bespreken met de militaire vakbonden.

Het dragen van sieraden staat militairen op dit moment vrij, tenzij dit volgens de arbodienst gevaar oplevert. Van Hoof wil nu artikel 134 van het AMAR, dat militairen verplicht tijdens werktijden het `voor hem vastgestelde uniform' te dragen, uitbreiden met de bepaling dat het `zichtbaar dragen van sieraden aan de aldus in uniform geklede militair niet is toegestaan'.

Eerder dit jaar zag Defensie af van maatregelen tegen een militair met een neuspiercing, nadat de arbodienst had bepaald dat dit het uitoefenen van zijn taak niet in de weg stond. De haardracht blijft vrij, behalve tijdens missies in het buitenland, waar de militaire gebruiken strenger zijn.