FNV-leden wijzen akkoord met NS af

Het akkoord tussen de directie van de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden over een nieuw werkrooster per 10 juni, het `rondje rond de kerk', is van de baan. Een afvaardiging van de NS-leden bij FNV Bondgenoten heeft het akkoord gisteren verworpen. In reactie acht ook de NS-directie zich niet langer aan de overeenkomst gebonden.

Het akkoord van 23 april, gesloten na enkele dagen staking, vereiste dat de achterbannen van de vakbonden het akkoord steunen. Nu de leden van FNV Bondgenoten hun afwijzing gisteren hebben bevestigd is het akkoord feitelijk vervallen, aldus FNV-bestuurder A. van den Berg. ,,De FNV tekent niet. We willen niet opnieuw een vertrouwenscrisis met de leden.''

De FNV zal geen nieuwe acties voeren, maar zowel Van den Berg als de ondernemingsraad voorspelt grote problemen als het nieuwe werkrooster ingaat. Over de personeelscollectieven, die een eerder akkoord met acties ondermijnden, wil Van den Berg geen voorspelling doen. De Amsterdamse machinist C. van der Linden, eerder betrokken bij de collectieven, zei vanochtend zich met gelijkgestemden te beraden op acties. ,,Het akkoord is afgewezen, dan kan je het `rondje' niet accepteren. Als de FNV genoeg heeft van acties geldt dat niet automatisch voor het personeel.''

Volgens Van den Berg is het akkoord niet in de eerste plaats afgewezen uit onvrede over de inhoud maar uit een ,,diepgeworteld wantrouwen'' tegen de NS-directie. Van alle FNV-leden heeft 7 procent de vergaderingen over het akkoord bijgewoond. Dat is ,,niet representatief, maar zo werkt de democratie in Bondgenoten''. Volgens Van den Berg kwamen de meeste leden niet opdagen uit desillusie over de NS-directie.

De directie zegt zich niet meer gebonden te achten aan de toezegging in het akkoord dat de ondernemingsraad een alternatief voor het `rondje' zou ontwikkelen. Daarmee is het conflict terug bij 1999, toen bonden en directie voor het eerst een akkoord over het werkrooster sloten. De VVMC, met de meeste leden onder het rijdend personeel, is nog bezig met ledenraadplegingen. H. Vankan van deze bond betreurt dat de FNV zich bij keuze van de leden neerlegt.

NS: pagina 3