Flexibele pensioenleeftijd

Van de werknemers kan 81 procent zelf kiezen wanneer hij met pensioen gaat. In 1998 was dat nog iets meer dan de helft. Dat blijkt uit een concept-evaluatie van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid samen met het kabinet, over het pensioenconvenant dat zij in 1997 hebben gesloten. Daarin werden afspraken gemaakt over modernisering en kostenbeheersing van de pensioenregelingen. De relatieve kosten van de regelingen daalden sindsdien met 0,24 procentpunt van de totale salarissom. Ook spaart nu 32 procent in plaats van 24 procent van de werknemers voor een goedkoper pensioen op basis van het gemiddelde loon, in plaats van het laatstverdiende (hogere) loon.