`Zionisme is nieuwe vorm van nazisme'

Volgens een groep Jordaanse schrijvers hebben de joden de Holocaust overdreven om de sympathie van de wereld te winnen. De vier schrijvers ventileerden deze mening gisteren tijdens een bijeenkomst over de Holocaust in de Jordaanse hoofdstad Amman die was georganiseerd door de Jordaanse schrijversbond.

De conferentie zou oorspronkelijk in maart in de Libanese hoofdstad Beiroet worden gehouden, met de Franse Holocaustontkenner Roger Garaudy als een van de deelnemers. Verscheidene Arabische intellectuelen tekenden echter protest aan tegen deze ,,antisemitische onderneming'', en de Libanese regering verbood haar.

Vervolgens nam de Jordaanse schrijversbond de organisatie over, maar haar inspanningen stuitten tweemaal op verzet van de Jordaanse regering. Gisteren kwam het echter tot een twee uur durende ontmoeting, waaraan ongeveer 100 intellectuelen en politici deelnamen. De voorzitter van de Jordaanse schrijversbond, Fakhri Kawar zei dat het uiteindelijk ,,toepasselijker was de Holocaust nu te bespreken, samenvallend met de 53ste verjaardag van de stichting van Israël'', morgen. De Jordaanse autoriteiten spraken van een interne zaak, en stelden dat het doel van de bijeenkomst niet was om de Holocaust te ontkennen.

Dat deden de vier schrijvers ook niet met zoveel woorden, maar wel vestigden zij de aandacht op de Franse revisionist Robert Frisson, die de Holocaust als een leugen heeft omschreven. Een van de vier, Ibrahim Alush, zei dat de joden van de genocide door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden geprofiteerd om ,,een veilig toevluchtsoord voor de joden te vinden''. Een tweede, Arafat Hijazi, zei dat ,,het aantal beschikbare gaskamers toen niet meer dan een half miljoen lichamen kon verbranden''. Hisham Ghasib zei dat de joden ,,de Holocaust hebben gebruikt om compensatie van de wereld te verkrijgen''. De vierde, Hayat Attiyah, trok een parallel tussen zionisme en nazisme: ,,de nieuwe vorm van nazisme is zionisme'', zei hij.