`Taxi moet kinderzitje binnenkort invoeren'

De Stichting Consument en Veiligheid wil dat alle taxi's binnenkort uitgerust worden met een kinderzitje. Volgens een voorstel van het Europees Parlement moeten er kinderzitjes voor alle kinderen tot 12 jaar komen in gewone auto's, terwijl voor taxi's een uitzondering wordt gemaakt. Consument en Veiligheid noemt dit ,,vreemd''.

Volgens I. de Winter, directielid van de Rotterdamse taxicentrale, is een dergelijke verplichting moeilijk te realiseren. ,,Op de centrale hebben wij kinderzitjes staan, bestemd voor van tevoren gepland vervoer.'' De Winter noemt kinderzitjes tot 12 jaar ,,overdone''.

,,Het gaat ons vooral om het vervoer van kinderen tot een jaar of drie, bijvoorbeeld naar het consultatiebureau'', zegt Cees Meijer van de Stichting Consument en Veiligheid. Hij wijst op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ouders en de taxibedrijven om voor een veilig vervoer van kinderen te zorgen. ,,Een convenant met de taxibedrijven zou beter werken dan een wet.''

Ook Bert Woudenberg van Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO twijfelt aan de praktische uitvoerbaarheid van een wettelijke kinderzitjesverplichting voor taxibedrijven. Wel ondersteunt Woudenberg de aanscherping van de Europese regels, omdat die zouden kunnen leiden tot een beter gebruik van kinderzitjes en autogordels op de achterbank.

Woudenberg: ,,Nu zit tweederde van de achterinzittenden onbeveiligd in de auto. Kennelijk houden ouders niet van hun kinderen.''