Oorlogsmisdaden in Kosovo

In Joegoslavië zijn 193 militairen – officieren, soldaten en reservisten – in staat van beschuldiging gesteld wegens delicten, gepleegd in de lente van 1999, in de tijd van de Kosovo-oorlog. Zes van hen – allen reservisten – worden beschuldigd van oorlogsmisdaden jegens Kosovo-Albanezen. Een officier werd ook van oorlogsmisdaden verdacht, maar het onderzoek naar zijn acties heeft niet geleid tot een formele aanklacht en is inmiddels gestaakt. Het is voor het eerst dat oorlogsmisdaden voorkomen op de lijst van misdrijven, door Joegoslavische militairen gepleegd in Kosovo.