Jong gezin leest minder kranten

Het aantal dagbladen per huishouden is de afgelopen dertig jaar in Nederland bijna gehalveerd. In 1973 werden nog 119 kranten per honderd huishoudens gelezen, het afgelopen jaar waren dat er 64. Dat blijkt uit de cijfers van Het Oplage-Instituut over 2000 die vandaag zijn gepubliceerd. Vooral jonge gezinnen lezen minder.

De totale oplage van de Nederlandse betaalde dagbladen is in 2000 uitgekomen op 4,4 miljoen exemplaren. In 1973 was de oplage 4,1 miljoen, terwijl het aantal huishoudens sindsdien is toegenomen van 3,5 miljoen tot 6,9 miljoen. De grootste krant is De Telegraaf met een oplage van 808.000 exemplaren. Tweede krant is Algemeen Dagblad met 354.000. NRC Handelsblad haalt een jaargemiddelde van 271.000 exemplaren.

De oplagedaling is vooral toe te schrijven aan de `ontlezing' bij jonge ouders die beiden werken en niet meer automatisch een abonnement nemen, zegt hoogleraar mediamanagement J. van Cuilenburg. ,,Daar zit het grootste gevaar voor de dagbladen'', zegt directeur B. Niewold van brancheorganisatie Cebuco. ,,Hun kinderen groeien op zonder de dagelijkse routine van een krant in de bus.''

Het succes van de gratis tabloids Metro en Spits, met samen een oplage van ruim 700.000 stuks, hebben de betaalde kranten ongeveer 1 procent van hun oplage gekost, zeggen uitgevers De Telegraaf en PCM (onder andere NRC Handelsblad). ,,Jongeren lezen wel de tabloids, maar niet de dagbladen'', zegt Niewold. ,,Die worden vooral gemaakt voor een generatie die over twintig jaar dood is.''

OPLAGECIJFERS: pagina 11