Das en Boom wordt commercieel

De vereniging Das en Boom in Beek-Ubbergen, die zich met juridische acties verzet tegen de aantasting van leefgebieden van beschermde dieren, gaat commercieel werken. Om de teruglopende inkomsten uit subsidies op te vangen richt de natuurorganisatie dit jaar natuuradviesbureau K en G BV op.

Volgens voorzitter J. Dirkmaat van Das en Boom zal de vereniging als waakhond bezwaren blijven indienen tegen bouwplannen voor wegen, industrieterreinen en woonwijken die leefgebieden aantasten. De bedoeling is dat K en G daarnaast overheden en projectontwikkelaars gaat adviseren hoe die bezwaren zijn weg te nemen.

Dirkmaat ziet geen belangenverstrengeling: ,,Dat is toch praktisch? Hoeven we niet almaar naar de rechter. Nu huren overheden andere adviesbureaus in die wij dan weer afschieten. Dat kost tijd en ik verdien geen cent, terwijl de hele wereld rijker wordt. Wij kunnen binnenkort niet meer bestaan, omdat wij geen inkomen meer hebben. Dan denk ik: Dirkmaat, je bent niet erg zakelijk bezig.''

De vereniging is in 1981 opgericht ter bescherming van de das. Nu het beter gaat met de das drogen de overheidssubsidies op. Om de vijftien medewerkers te kunnen blijven betalen, zoekt de vereniging nieuwe doelen. In 1998 zijn de statuten al eens gewijzigd. Sindsdien kunnen ook andere bedreigde diersoorten, zoals de hamster, de boomkikker, de zeggekorfslak en de knoflookpad, juridisch verdedigd worden. In juni moet de ledenvergadering opnieuw beslissen over een wijziging van de statuten. Dan komen er ook bedreigde planten bij en moet worden besloten tot de oprichting van K en G. De naam is een afkorting van `de kool en de geit'. Dirkmaat: ,,Alle adviesbureaus sparen die toch?''

DAS EN BOOM: pagina 2